نمایش دادن همه 7 نتیجه

yellow

1,870,000 تومان

براون BROWN 1

1,870,000 تومان
براون 1 سوپرفرمولا قهوه ای روشن حجم5میل

براون BROWN 3

1,870,000 تومان
سوپرفرمولا براون 3 حجم 5میل تناژقهوه ای سوخته  

براونbrown 2

1,870,000 تومان
سوپرفرمولا براون 2 حجم5میل تناژقهوه ای متوسط روبه تیره مناسب برای پوست چرب وخشک

رد RED

1,870,000 تومان

رنگ رد قرمز حجم 5میل

رنگ قرمز برای گرم کردن و جلوگیری از دودی شدن پوست های تیره کاربرد دارد محصولی از آکادمی فی اروپا، رنگ تخصصی میکروبلیدینگ، بسیار غلیظ

رنگ قرمز برای گرم کردن و جلوگیری از دودی شدن پوست های تیره کاربرد دارد محصولی از آکادمی فی اروپا، رنگ تخصصی میکروبلیدینگ، بسیار غلیظ

رنگ قرمز برای گرم کردن و جلوگیری از دودی شدن پوست های تیره کاربرد دارد محصولی از آکادمی فی اروپا، رنگ تخصصی میکروبلیدینگ، بسیار غلیظ

رنگ قرمز برای گرم کردن و جلوگیری از دودی شدن پوست های تیره کاربرد دارد محصولی از آکادمی فی اروپا، رنگ تخصصی میکروبلیدینگ، بسیار غلیظ

فاکسFOX

1,870,000 تومان
رنگ فاکس سوپدفرمولا حجم5میل تناژقهوه ای روشن