نمایش یک نتیجه

نوترولایزرفی

1,900,000 تومان
نوترالایزر فی ریمووال یک ریموور تاتو فیبروز است این محلول خنثی کننده حالت اسیدی مواد است و تمام واکنش های اسیدی پوست را بلاک میکند تا از ایجاد آسیبهای جدی پوستی جلوگیری کند. هدف استفاده از نوترالایزر فی ریمووال خنثی کردن حالت اسیدی مواد میباشد. در واقع نوترالایزر تمامی واکنشهای اسیدی پوستی را محدود میکن