بیحسی عقرب 295,000 تومان
بازگشت به محصولات
ژانولت 510,000 تومان

بیحسی جیلانگ

0 روزها 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

575,000 تومان

بیحسی حین کار جیلانگ

یحسی جیلانگ Jilong

بیحسی قطره ای مایع کاربرد در حین کار میباشد

این بیحسی مایع بسیار قوی می‌باشد و معمولا هم پیگمنترها و هم مشتری ها با استفاده

از جیلانگ احساس رضایت بیشتری دارند

بیحسی یخی جیلانگ بیست میل 20milمی باشد

و حداقل برای بیحسی هشتاد جفت ابرو کفایت میکندبیحسی جیلانگ تولید کشور چین می باشد

و یکی از محبوبترین بی حسی ها در بین تتوکاران می باشد

محصولات پیشنهادی