فارست براون FOREST BROWN 1,470,000 تومان
بازگشت به محصولات
دارکست براون DARKEST BROWN 1,470,000 تومان

روکسی براون ROXY BROWN

0 روزها 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

1,470,000 تومان

روکسی براون پرمابلند قهو ه ای متوسط با تناژقرمز و گرم مناسب پوست های سبزه و گندمی

رنگ روکسی براون پرمابلند

قهوه ای متوسط با تناز قرمز {فندقی} و گرم

مناسب پوست های با پیگمنت زیتونی وسرد

محصولات پیشنهادی