میکروبراش

50,000 تومان

میکروبراش فی

کاربرد میکروبراش چیست؟

1- یکی از مهم ترین کاربرد این وسیله ها، ترکیب رنگ تاتوها می باشد در حقیقت با استفاده از این وسیله می توان رنگ های تاتو را داخل تشتک رنگ ترکیب کرد.

2- با استفاده از این ابزار می توان بی حسی را در قسمت های مختلف صورت کشید.

3- با استفاده از این ابزار می توان رنگ را روی ابرو پخش کرد.

4- یکی دیگر از کاربردهای این وسیله کشیدن ریموور روی ابرو و یا خط چشم می باشد.

5- کشیدن مواد لیفت و لمینت روی مژه

محصولات پیشنهادی